Het thema van de jaargroep 2019-2020 is: Zijn in beweging.

Zijn in beweging is een nieuwe vorm van dans. Het vindt zijn inspiratie bij Zijnsoriëntatie. Zijn in beweging is een ontdekkingstocht naar jouw authenticiteit, naar jouw pure vorm, die voorbij gaat aan wie je denkt te zijn geworden naar aanleiding van je geschiedenis. Als je je intuïtief afstemt zul je gemakkelijk zien dat jij niet je conditioneringen bent. Er is iets aan jouw dat ruimer, vrijer is dan je gewoonte patronen. Op een dieper niveau ben je een puur, liefdevol en stralend wezen. 
Op een nog fundamenteler niveau ben je onbeschreven en vrij, open en tijdloos. Dit is het non-duale niveau. Ook je conditioneringen blijken op dit niveau open, vrij en onbeschreven te zijn. Dit non-duale is niet-kiezend. In het non-duale ben je altijd al vrij geweest, dit is jouw diepste aard.

Wat is Zijnsoriëntatie???
Wat is nu eigenlijk Zijnsoriëntatie hoor ik je vragen. Zijnsoriëntatie is een prachtige levensvisie die schatplichtig is aan het Tibetaans boeddhisme en tegelijkertijd volop geworteld is in de westerse samenleving met alle kennis en ervaring die daarbij hoort.
Zijnsoriëntatie betekent letterlijk ‘je oriënteren op Zijn’. Je neemt niet langer de werkelijkheid die je in de loop van je leven geconstrueerd hebt als uitgangspunt, maar je oriënteert je op de werkelijkheid zoals die van nature is: open, onbegrensd en compleet.

In de afstemming op deze fundamentele werkelijkheid ervaar je dat ook jouw aard van zichzelf al volkomen open is. Als je je gewoontepatronen en oude referentiekaders loslaat, blijk je vrij te zijn en de beschikking te hebben over een oneindig scala aan mogelijkheden tot creatief handelen in de veelheid van menselijke situaties en relaties.
Zijn in Beweging staat in het teken van herinnering aan wie jij ten diepste bent. Tevens word je steeds opnieuw uitgenodigd om te ontdekken wat je ècht wilt en al doende uit te vinden hoe je dit in je dagelijks leven in volle vrijheid vorm kunt geven

Waar gaat Zijn in Beweging nu precies over?
Zijn in beweging is een ontdekkingstocht naar jouw authentieke vorm, naar jouw pure vorm, die voorbij gaat aan wie je denkt te zijn geworden naar aanleiding van je geschiedenis. Als je je intuïtief afstemt zul je gemakkelijk zien dat jij niet je conditioneringen bent. Er is iets aan jouw dat ruimer, vrijer is dan je gewoonte patronen. Op een dieper niveau ben je een puur, liefdevol en stralend wezen. 

Op een nog fundamenteler niveau ben je onbeschreven en vrij, open en tijdloos. Dit is het non-duale niveau. Ook je conditioneringen blijken op dit niveau open, vrij en onbeschreven te zijn. Dit non-duale is niet-kiezend. In het non-duale ben je altijd al vrij geweest, dit is jouw diepste aard.

Het herinneren van je stralende aard, waarbij pijn en ongemak niet uitgesloten worden.
Je wordt uitgenodigd om voorbij het bekende te gaan en de open werkelijkheid binnen te treden. Om de stromende werkelijkheid te betreden, waar je vreugde en liefde, ongekende vrijheid en creativiteit zult ervaren. Echter wanneer we ons openen voor deze stralende werkelijkheid, openen we ons ook voor de diepe pijn en ongemak die we er normaal gesproken proberen onder te houden. Je zult dus ook oog in oog komen te staan met je angst en je geremdheid. We zullen onze houvast los moeten laten en dat vraagt veel van ons. Deze jaargroep is bedoeld voor mensen die daar in willen investeren.

Thema: Zijn in Beweging
Zijn is het startpunt en het eindpunt. Zijn is de Alfa en de Omega. Zijn is er altijd, alleen is het aan ons dagelijkse oog onttrokken. Zijn zou je kunnen vertalen als de non-duale grond waar alles altijd in plaatsvindt. Normaal gesproken is Zijn niet in ons bewustzijn, we zijn dan op weg om een gelukkig of beter mens te worden. Op zich zit er dus liefde in deze beweging, alleen zijn we vanuit deze optiek vergeten dat we vanuit Zijn gezien, al heel en compleet en dus gelukkig kunnen zijn.We hoeven niet eerst op weg, we kunnen de heelheid en liefde vna het huidige moment ontdekken. Vandaar dat we op de dansdagen steeds starten vanuit Zijn. We herinneren ons wie we ten diepste zijn. Onbeschreven, open en vrij. Vanuit die Liefde gaan we in beweging. Vanuit die Liefde gaan we doen wat we willen. Dat is ook de slogan van Zijnsoriëntatie: Rusten in Zijn en doen wat je wilt. Dit is het meest waarachtige en liefdevolle wat we kunnen doen. 

Methodieken die gebruikt worden
Meditatie in Beweging
Dans
Visualisatie
Bewustzijnsoefeningen
Integrerende deelrondes

Praktisch
Elke dansdag heeft een ander thema. Voor aanvang van de dansdag krijg je informatie opgestuurd per e-mail. Het is de bedoeling dat je deze informatie thuis bestudeert. Op de dagen zelf zullen we met die kennis dansen, om voor jezelf te proeven hoe de thema's voor jou uitpakken. Na afloop krijg je een korte samenvatting over de dansdag, ook weer via e-mail thuisgestuurd. Zo kan een dansdag diep doorwerken en jouw dagelijkse leven beïnvloeden.

Data
7 en 8 september 2019
12 oktober 2019
2 november 2019
30 november 2019

11 januari 2020
8 februari 2020
14 maart 2020
11 april 2020
16 mei 2020


Locatie
Geert Grote School, Fred Roeskestraat 82 te Amsterdam
Gratis parkeren op het schoolplein van de school

Investering
Digna gebruikt vanaf 2019 drie tarieven. Een standaard tarief, een genereus tarief en een tarief voor mensen met een laag inkomen. Het genereuze tarief is bedoeld voor mensen die het werk van mij een warm hart toedragen en op die manier willen bijdragen aan mijn werk. Ik zal dit geld gebruiken om Zijn in Beweging ook mogelijk te maken op plekken in de wereld waar weinig of geen geld is. Denk aan dansen met vluchtelingen, projecten op lagere scholen en dans met bejaarde ouderen in verzorgingshuizen. Ik ben een ieder die hier een financiële bijdrage aan wil geven zeer dankbaar!

Genereus tarief  515 euro + vrijwillige bijdrage

Standaard tarief  515 euro

Tarief lage inkomens  425 euro

Lage inkomens

  • Alleenstaanden met een bruto inkomen inclusief bijverdiensten: tot € 22.000,-
  • Samenwonenden/gehuwden met een bruto verzamelinkomen inclusief bijverdiensten: tot € 27.000,-