Als je bovenstaande titel leest, denk je misschien “Kwetsbaarheid een Kracht? Ik dacht het niet”. Misschien denk je wel: “Kwetsbaarheid voelt heel vervelend. Ik voel me dan fragiel, angstig, het zweet staat dan in mijn handen, ik voel me dan juist niet in mijn kracht. Ik voel me eerder hulpeloos als ik kwetsbaar ben”.

Toch blijkt uit onderzoek dat Kwetsbaarheid een Kracht is. Want wat gebeurt er als je je kwetsbaar durft op te stellen? Onderzoek toont aan dat je kwetsbaar opstellen een enorm verbindend effect heeft. Je bent op dat moment heel goed in staat verbinding te maken met jezelf en je eigen gevoelens en tevens maakt het dat er veel verbinding ontstaat met degene bij wie je kwetsbaar durft te zijn.
We zijn bang voor afwijzing, terwijl het hart van de ander juist opengaat als iemand iets vertelt waar hij moeite mee heeft, of wat gewoon heel schaamtevol is.

Natuurlijk voelt het heel eng om ergens mee te komen wat lastig is. Natuurlijk ervaar je weerstand, maar het blijkt een enorme bron van verbinding te zijn. Er is moed voor nodig om kwetsbaar te zijn! Er is moed voor nodig om je schaamte opzij te zetten en contact te maken met al die nare gevoelens die je in je leven hebt. En dat vervolgens eerlijk met anderen te delen. En juist die beweging blijkt enorm helend te zijn binnen relaties.


Theodore Roosevelt hield op 23 april 1910 een toespraak waarin hij het volgende zei:
“Het is niet de criticus die telt; niet degene die ons erop wijst waarom de sterke man struikelt, of wat de man van de daad beter had kunnen doen. De eer komt toe aan de man die daadwerkelijk in de arena staat, zijn gezicht besmeurd met stof, zweet en bloed, die zich kranig weert; die fouten maakt en keer op keer tekortschiet, omdat dat nu eenmaal onvermijdelijk is;
Die ondanks dat, toch probeert iets te bereiken; die groot enthousiasme en toewijding kent; die zich helemaal geeft voor de goede zaak;  die als het meezit, uiteindelijk de triomf van een grootse verrichting proeft, en die, als het tegenzit en hij faalt, in elk geval grote moed heeft getoond….”


Elke keer dat je met het zweet in je handen je kwetsbaar durft op te stellen, toon je grote moed. Elke keer dat je emoties durft te ervaren zonder ze weg te duwen en er zelfs met iemand over durft te praten, dan toon je grote moed. Er leven allerlei emoties, gedachten en gevoelens in ons. We worden er elke dag mee geconfronteerd. Hoe vaak zijn we in staat om met die emoties, gedachten en gevoelens op een adequate manier om te gaan, om ze te omarmen en ze in het licht te zetten?


Op het moment dat we leren met onze emoties, gedachten en gevoelens om te gaan en ze in het licht te zetten, dan leren we om kwetsbaar te zijn en vandaaruit blijkt een contact te kunnen ontstaan. Met onszelf en de wereld om ons heen.
Maar op het moment dat we de moed om kwetsbaar te zijn niet onder de knie krijgen en ons een heel leven lang blijven afschermen, dan hebben we grote kans allerlei mogelijkheden en kansen in ons leven mis te lopen. Wellicht zullen we niet al onze talenten kunnen gebruiken en zullen we ons eenzaam kunnen gaan voelen achter een muur van schijn-zekerheid.


Perfect en onaantastbaar zijn is verleidelijk, maar menselijk gezien onmogelijk.” Schrijft Brene Brown (professor aan de Universiteit van Houston, Amerika. Zij heeft jarenlang onderzoek gedaan naar kwetsbaarheid, schaamte, moed en authenticiteit) in haar boek met als titel “de kracht van kwetsbaarheid”

Wanneer we de moed hebben om onze nek uit te steken en de arena te betreden, zoals Theodore Roosevelt in zijn toespraak beschreef, juist dan hebben we de kans dat ons leven uitdagend, rijk, verbindend en betrokken wordt. De moeite van het leven waard. Dat betekend ook dat we de moed moeten hebben om met het zweet in onze handen verbinding te maken met andere mensen, dat we de moed moeten hebben om ook minder leuke emoties onder ogen te zien en deze in het licht zetten. En het betekend ook dat we de kans hebben om te falen.


Maar “de moed hebben om onze nek uit te steken en met het zweet in onze handen verbinding te maken met andere mensen…met het risico om te falen…” dat is best veel gevraagd! We kunnen voordat we dat doen in een enorme poel van Schaamte terecht komen, waardoor we de arena nooit of in elk geval niet op dit moment zullen bereiken. Schaamte en angst om te falen kunnen veel groter zijn dan de moed om kwetsbaar te zijn. En weet je, elk mens heeft hier last van! Jij en wij ook!
Wat je moet weten over schaamte is:
1. Elk mens kent schaamtegevoelens, ook als jij nu heel hard wilt gaan ontkennen dat jij je nooit schaamt, dan hopen wij dat je niet de waarheid spreekt. Uit onderzoek is gebleken dat alleen mensen die geen empatisch vermogen hebben, geen gevoel voor schaamte kennen. Je zou kunnen zeggen dat alleen psychopaten geen schaamte kennen, alle andere mensen hebben hier wel eens last van.

2. Zo ongeveer iedereen is bang om over schaamte te praten.

3. De grote paradox is, dat hoe minder we over onze schaamte durven praten, hoe meer grip het heeft op ons leven en hoe eenzamer we ons voelen.

Elk mens wil zich verbonden voelen. Sterker nog, we hebben elkaar als mens heel hard nodig om te kunnen leven. En uit angst om verbinding krijt te raken, durven we vaak niet alles te vertellen. We schamen ons te veel. We durven niet “onder de waterlijn te delen”. Wat we hiermee bedoelen is dat alles wat “onder de waterlijn” zit voor anderen niet zichtbaar is. Het is jou grote geheim – vaak iets waar je je voor schaamt. Tijdens de workshop “ Light your hidden Side” geven Richard Buijtenhek en Digna Schenk je de mogelijkheid om wel “onder de waterlijn” te duiken en moedig te zijn om je diepe schaamte te overwinnen door te vertellen wie jij bent en wat je meemaakt in jou leven. De ervaring leert dat dit enorm bevrijdend en verbindend werkt. En dat de deelnemers hierdoor veel zelfvertrouwen opbouwen, waardoor ze in andere situaties ook moedig zijn om zich kwetsbaar op te stellen.


Nog even terug naar de schaamte. De Amerikaanse onderzoekster Brene Brown die we al eerder hebben aangehaald in dit artikel heeft 12 schaamte categorieën naar voren gebracht. Categorieën waar mensen zich het meest voor schamen:

1. Uiterlijk en lichaamsbeeld
2. Geld en werk
3. Moeder/vaderschap
4. Familie
5. Opvoeding
6. Geestelijke en lichamelijke gezondheid
7. Verslaving
8. Seks
9. Ouder worden
10. Geloof
11. Traumatische ervaringen
12. Een etiket opgeplakt krijgen


Conclusie: het is krachtig om kwetsbaar te zijn. En het vraagt moed om je schaamte te overwinnen. Wanneer het je lukt om kwetsbaar te zijn en je schaamte aan de kant te zetten, blijkt er verbinding te ontstaan. Je zelfvertrouwen groeit en je leven ziet er kleurrijker uit dan wanneer je achter een muur van schijn-veiligheid blijft zitten en niet “onder de waterlijn” durft te delen.